עמוד:101

באיור 2 . 34 ב מוצגים שני מצביה הקיצוניים של הנורה במערכת : מצב שבו הנורה כבויה ומצב שבו הנורה דולקת – בהתאם למצבי המפסק . כרטיסי ממשק דיסקרטיים החומרה הנדרשת מיחידת הבקרה למערכת דיסקרטית , חייבת להיות בעלת כושר זיהוי לשני המצבים הקיצוניים , ' 0 ' ו . ' 1 ' - חומרה זו מורכבת משני כרטיסים : כרטיס מבוא דיסקרטי וכרטיס מוצא דיסקרטי . כרטיס המבוא הדיסקרטי מזהה , בכל נקודת מבוא , את מצבו של הרכיב המחובר אליו – אביזר המבוא ( האם פתוח או סגור , ( ומעביר מצב זה לתוך הבקר כיחידת מידע בינארית שערכה ' 0 ' או . ' 1 ' כרטיס המוצא הדיסקרטי מעביר אל אביזר מוצא המותקן בתהליך , אות בינארי שערכו ' 1 ' או ' 0 ' וערך זה משמש כאות הפעלה או אות ניתוק , בהתאמה . איור 2 . 34 א מעגל פיקוד דיסקרטי לנורת תאורה איור 2 . 34 ב שני המצבים של נורה במעגל הדיסקרטי

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר