עמוד:99

2 . 3 . 4 חיוויים על פעולת הבקר נורות חיווי המותקנות על הבקר המתוכנת , מאפשרות למשתמש לעקוב אחר מצבי העבודה של הבקר , ולבדוק את מצבם של אביזרי הקצה ( חישנים ומפעילים ) המתחברים לבקר . החיוויים הנפוצים ביותר הם : כרטיס הבקר , כרטיס ממשק מבוא וכרטיס ממשק מוצא . חיוויי כרטיס הבקר • נורת מתח הזנה – נורת חיווי הנדלקת כאשר הבקר מחובר למקור מתח ומסמנת את תקינות מתח ההזנה . נורת מצב סוללה – נורת חיווי הנדלקת כאשר הסוללה שמגבה את זיכרון התכנית ( מסוג ( RAM עומדת להתרוקן . • נורת מצב עבודה – נורת המציגה את מצב העבודה שבו נמצא הבקר . לבקר שני מצבי עבודה : מצב RUN שבו הוא מריץ את תכנית הפיקוד הטעונה בזיכרונו ומפעיל את המתקן המבוקר ( מצב עבודה " רגיל , (" ומצב PROGRAM / STOP שבו הבקר אינו מריץ את תכנית הפיקוד ואינו מפעיל את המתקן ; במצב זה אפשר לתכנת את הבקר ולבצע שינויים בתכנית הפיקוד . • נורת תקשורת – נורת חיווי הנדלקת כאשר יש תקשורת בין הבקר לבין המחשב אליו הוא מחובר . כאשר לא מתקיימת תקשורת – הנורה כבויה . חיוויי כרטיסי ממשק מבוא וממשק מוצא הנורות חיווי מבוא וחיווי מוצא הן נורות המציגות את מצבם של אביזרי המבוא והמוצא המחוברים לבקר . הנורה חיווי מבוא נדלקת כאשר הבקר מזהה שאביזר המבוא במצב פעיל ( מצב . ( ON הנורה חיווי מוצא נדלקת כאשר הבקר שולח אות מיתוג לאביזר המוצא המחובר לכרטיס המוצא . נורות אלה עוזרות לאדם המתחזק את המתקן לעקוב אחר פעולתו , על-ידי בדיקת מצבם של אביזרי הקצה המותקנים בו ומחוברים לבקר , ולאתר בהם תקלות . בבקר קשיח מותקנות כל נורות החיווי על אריזת הבקר ; בבקר מודולרי הן מותקנות על גבי הכרטיסים : הנורות לחיווי פעולת הבקר מותקנות על כרטיס הבקר , והנורות לחיווי מבוא ומוצא מותקנות על כרטיסי המבוא והמוצא .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר