עמוד:97

בזיכרון הבקר ( הוספת פקודות , מחיקת פקודות , שינוי פקודות קיימות , ( להזין ערכים לפרמטרים השונים של התהליך , ולבקר את פעולות הבקר והתהליך על-ידי הצגת מצבם של משתני הבקר על הצג שלה . לצורך ביצוע פעולות אלה כוללת יחידת התכנות צג ומקלדת . יחידות התכנות המקובלות בשימוש הן : תכנת ידני ( שגודלו כגודל מחשבון כיס , ( מסוף תכנות נייד , ומחשב אישי עם תוכנה לתכנות הבקר . איור 2 . 32 מציג שימוש במחשב ובתכנת ידני כיחידות תכנות . השימוש בתכנת ידני ובמסוף נייד הולך ופוחת , עקב עלותם הגבוהה יחסית וחוסר גמישותם . הם מותאמים אך ורק לדגם אחד של בקר , עבורו הם יוצרו . לעומת זאת , השימוש במחשב האישי כיחידת תכנות נעשה מקובל ביותר . המחשב יכול להכיל תוכנות רבות , כל תוכנה מתאימה לבקר אחר , והן ניתנות להפעלה בהתאם לצורך . ניתן לומר שהמחשב האישי מהווה מעין יחידת ?ִ כנות אוניברסלית , המותאמת לכל הבקרים המתוכנתים ( כמובן לאחר טעינת התוכנה המתאימה , בהתאם לדגם הבקר . ( שימוש במחשב אישי מאפשר גם גמישות רבה למשתמש וניצול יכולות התיעוד הקיימות בו : אפשר לשמור את התכניות בזיכרון המחשב לצורכי גיבוי , וכמו-כן ניתן להדפיסן במדפסת לצורכי תיעוד . איור 2 . 32 מחשב אישי ותכנת ידני המשמשים כיחידות תכנות

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר