עמוד:96

מעגל בידוד האות משמש לביצוע בידוד חשמלי בין המעגלים הפנימיים של הבקר לבין המעגלים החשמליים המפעילים את אביזרי המוצא . במעגל הבידוד מורכב רכיב צימוד אופטי . ( Opto Coupler ) השימוש ברכיב בידוד נועד כדי למנוע נזק מן המעגלים האלקטרוניים של הבקר ( הפועלים במתחים נמוכים ) כתוצאה מקצרים העלולים להיווצר במעגלי המיתוג של אביזרי המוצא . איור 2 . 31 מציג תמונה של מעגל אלקטרוני של כרטיס מוצא בבקר . רכיבי המיתוג המוצגים באיור הם ממסרים . הערה : כרטיס המוצא של הבקר משמש אך ורק למיתוג אביזר המוצא המחובר אליו . הכרטיס אינו מספק לאביזר המוצא מתח הזנה . רכיב המיתוג המוצג באיור 2 . 31 הוא ממסר . אות המגיע מהבקר מפעיל את סליל הממסר , וסגירת מגעי הממסר מאפשרת את מיתוג המעגל החשמלי של אביזר המוצא . יחידת התכנות יחידת התכנות היא אמצעי התקשורת בין המשתמש לבין הבקר המתוכנת ; בעזרתה יכול המשתמש לכתוב את תכנית הפיקוד לתהליך המבוקר , לערוך את תכנית הפיקוד הקיימת איור 2 . 31 מעגל אלקטרוני של כרטיס מוצא

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר