עמוד:93

ג . כרטיס תקשורת למחשב כרטיס התקשורת המותקן בבקר המתוכנת מאפשר לחבר את הבקר ליחידות ממוחשבות אחרות , כמו תכנת ידני , מחשב אישי , בקרים נוספים וכדומה . חיבור הבקר למחשב אישי מאפשר לתכנת אותו ולבקר את פעולותיו באמצעות המחשב תוך שימוש בתוכנה מתאימה הטעונה במחשב . כרטיס התקשורת מאפשר לבקר לקלוט את הקודים שמרכיבים את תכנית הפיקוד ומשודרים אליו מהמחשב ( במצב תכנות , ( programming לעבד אותם ולאחסנם בזיכרון המשתמש . כמו כן מאפשר הכרטיס לשדר למחשב את נתוני הבקר , שם הם מעובדים באמצעות התוכנה ומוצגים על-גבי מסך המחשב ( במצב תצוגה , . ( monitoring כרטיס התקשורת הוא כרטיס המיישם תקשורת טורית , בדרך כלל בהתאם לפרוטוקול תקשורת המכונה . RS-232 בחלק מהבקרים משתמשים בפרוטוקול שונה , ובמקרה כזה משתמשים בממיר תקשורת מפרוטוקול הבקר לפרוטוקול . RS-232 איור 2 . 27 מציג חיבור תקשורת בין הבקר למחשב האישי באמצעות ממיר תקשורת טורית . שימו לב , כרטיס התקשורת נמצא בתוך הבקר . בפרק 4 נביא הסבר מפורט יותר על הפרוטוקול הטורי ואופן התקשורת שמתבצע באמצעותו . איור 2 . 27 חיבור תקשורת בין הבקר למחשב האישי

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר