עמוד:89

ספק הכוח ספק הכוח משמש לאספקת מתח הזנה ליחידות השונות של הבקר . הספק ממיר את מתח הרשת ( 230 [ VAC ]) למתחים ישרים של 5 [ VDC ] ו . 24 [ VDC ] - אלה המתחים בהם פועלים המעגלים האלקטרוניים ומעגלי הממשק המרכיבים את הבקר . הספק מאפשר גם להזין יחידות קצה אלקטרוניות המחוברות לכרטיסי הממשק של הבקר , כדוגמת חישנים אלקטרוניים , המופעלים בדרך כלל במתח של . 24 [ VDC ] איור 2 . 24 מציג תמונה של ספק כוח בבקר מתוכנת . כרטיס ספק הכוח המוצג באיור , 2 . 24 כולל רכיבים אחדים , בדומה למעגלים של ספקי כוח אחרים : שנאי , מעגלי יישור , רכיבי סינון וייצוב ונתיך הגנה . כרטיס הבקר כרטיס הבקר הוא כינוי כולל למעגלים ורכיבים אלקטרוניים , המהווים את לב הבקר המתוכנת . הכרטיס כולל את המרכיבים העיקריים האלה : יחידת העיבוד המרכזית , ( CPU ) יחידות זיכרון , כרטיס תקשורת למחשב וערוצי קלט ופלט . איור 2 . 25 מציג כרטיס אלקטרוני המורכב משבבים שונים שתפקידם ליישם את הבקר המתוכנת . איור 2 . 24 ספק כוח של בקר מתוכנת

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר