עמוד:88

2 . 3 . 2 מבנה עקרוני של בקר מתוכנת הבקר המתוכנת מורכב מן היחידות הבסיסיות האלה : יחידת עיבוד מרכזית , ( Central Processing Unit ) CPU – יחידות זיכרון , כרטיס תקשורת , ערוצי מבוא ( קלט , ( ערוצי מוצא ( פלט ) וספק כוח . נוסף ליחידות האלה , הבקר כולל , כחלק אינטגרלי ממנו , גם כרטיסי ממשק הנקראים כרטיסי מבוא וכרטיסי מוצא . כרטיסים אלה מאפשרים לחבר לבקר , בצורה ישירה , את אביזרי השטח הנמצאים בתהליך המבוקר . באיור 2 . 23 מוצג תרשים מלבנים המתאר את מבנהו העקרוני של הבקר המתוכנת . הרכיבים העיקריים של הבקר המתוכנת המוצגים באיור הם : ספק הכוח וכרטיס הבקר . איור 2 . 23 מבנה עקרוני של בקר מתוכנת

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר