עמוד:86

2 . 3 . 1 המאפיינים העיקריים של הבקר המתוכנת א . הבקר המתוכנת הוא התקן פיקוד ובקרה סטנדרטי , המותאם למגוון רחב מאוד של יישומים תעשייתיים ויישומים לא-תעשייתיים . ב . " גודלו " של הבקר נמדד לפי מספר אביזרי הקצה שאפשר לחבר אליו ( מספר המבואות והמוצאים ;( גודל זה הוא גמיש . לכל תהליך אפשר להתאים את הבקר בגודל המתאים לתהליך , בהתאם למספר אביזרי הקצה המותקנים בו , וניתן להרחיב בקר קיים כדי לאפשר חיבורם של אביזרי קצה נוספים . 2 . 3 הבקר המתוכנת : מבנה הבקר ואופן פעולתו הבקר המתוכנת , מעצם היותו מערכת ממוחשבת , מתבסס בפעולתו על שימוש ברכיב מיקרו-מעבד ( מיקרו-פרוססור , ( הקובע את אופן הפעלת מערכותיו הפנימיות , מפקח על פעולתן ומבצע את תכניות הפיקוד שנכתבו להפעלת התהליך המבוקר . לבקר המתוכנת תכונות רבות ההופכות אותו לנגיש ולנפוץ מאוד בשימוש במערכות בקרה שונות . איור 2 . 22 מתקן לבקרת מפלס הנוזל במכל הכולל לוח ההפעלה ולוח החשמל והפיקוד .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר