עמוד:85

התרשים המוצג מחלק את האביזרים לפי תפקודם במערכת והוא מחולק לשלושה חלקים עיקריים : . 1 המתקן המבוקר – כולל את חלקי המתקן השונים ואת אביזרי הקצה שבו ( גם החישנים וגם המפעילים , ללא הפרדה . 2 ;( לוח החשמל והפיקוד – ארון החשמל שבו מותקנים הבקר המתוכנת ואביזרי החשמל והפיקוד השונים הנדרשים להפעלת המתקן ( כגון ממסרים ואמצעי הגנה חשמליים ;( . 3 לוח ההפעלה – לוח המותקן בדרך כלל בקרבת התהליך , צמוד למתקן על דלת ארון החשמל או בחדר בקרה מרוחק , ומאפשר לאדם המפעיל לקבוע את אופן פעולת המערכת באמצעות אביזרי פיקוד ידניים , ולקבל חיווי על מצביה השונים באמצעות אביזרי חיווי . תרשים המלבנים של המערכת המבוקרת , המראה את החלוקה התפקודית , מוצג באיור . 2 . 21 איור 2 . 22 מציג דוגמה לתהליך של מתקן לבקרת מפלס נוזל במיכל ; המתקן כולל משאבה , ברז חשמלי וחישני מפלס המותקנים במתקן עצמו ( אלה אביזרי הקצה שבו , ( ארון חשמל שמותקנים בו הבקר המתוכנת וכל אביזרי החשמל הדרושים לפעולה תקינה ובטיחותית של המתקן , לוח הפעלה הכולל בוררים ולחצנים , צג מפלס ונורות לסימון מצב המערכת ( אלה אביזרי הפיקוד הידניים ואביזרי החיווי . ( איור 2 . 21 תרשים מלבנים להצגת החלוקה התפקודית של המערכת המבוקרת

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר