עמוד:81

. 1 כתיבה ועריכה של תכנית הפיקוד לתהליך , כלומר , התכנות של הבקר , מתבצע בעזרת תוכנה ייחודית המסופקת על-ידי יצרן הבקר . . 2 איסוף נתונים מהתהליך והעברתם למחשב , לצורך קבלת מידע , בזמן אמת , על המתרחש בתהליך , ולצורך יישומי ממשק אדם-מכונה . התקשורת בין הבקר למחשב היא תקשורת טורית ; כבל תקשורת מיוחד מאפשר חיבור בין כרטיס התקשורת בבקר לבין כרטיס התקשורת הטורית במחשב . נקודת החיבור הטורית במחשב מכונה ערוץ . COM קיימים כמה ערוצי COM במחשב , הממוספרים לפי מספר סידורי , COM 2 , COM 1 וכדומה . התקשורת הטורית בין הבקר למחשב מתבצעת בהתאם לפרוטוקול תקשורת המכונה . RS-232 פרוטוקול זה מגדיר את אופי התקשורת מבחינת התוכנה והחומרה . הסבר מפורט יותר על הפרוטוקול ואופן התקשורת יובא בהמשך , בפרק . 5 איור 2 . 19 ( בעמוד הבא ) מציג חיבור תקשורת בין הבקר המתוכנת למחשב . שימו לב , כרטיס התקשורת מהווה חלק בלתי נפרד מהבקר , והחיבור למחשב מתבצע באמצעות כבל מיוחד המתחבר לערוץ התקשורת המתאים באחורי המחשב . חלק שלישי : ממשק אדם מכונה , הכולל מחשב ותוכנת HMI . 8 ממשק אדם-מכונה ממשק אדם-מכונה מאפשר לאדם המפעיל את התהליך , לשלוט על אופן פעולתו של התהליך , לפקח על ביצועי התהליך ולהזין נתונים שונים הנדרשים לתפקוד תקין של התהליך , בהתאם לדרישות שהוצגו . הממשק הנפוץ והשימושי ביותר מבוסס על שימוש במחשב , שמותקנת בו תוכנה ייעודית , המכונה תוכנת ממשק אדם-מכונה . התוכנה מאפשרת להשתמש במחשב כיחידת הפעלה חכמה של התהליך . באמצעותה ניתן לשלוח נתונים והוראות הפעלה לתהליך , כדי לשלוט על אופן פעולתו , לקרוא , לאחסן ולעבד את נתוני התהליך לצורך ניתוח של תפקודו , ולהציג את פעולות התהליך בעזרת אנימציה גרפית . פרק 5 יעסוק בנושא ממשק אדם-מכונה , ובו יוסבר בהרחבה תפקידו של הממשק , אופן פעולתו , וכיצד הוא מיושם במערכת הבקרה .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר