עמוד:78

יחידת המיקרו-מעבד היא "המוח " של הבקר . היא מנהלת את פעולותיו ומאפשרת להריץ את תכנית הבקרה המאוחסנת בזיכרון הבקר . הבקר המתוכנת קולט נתונים המתקבלים מרכיבי המבוא , דרך כרטיס המבוא , מעבד אותם בעזרת תוכנת הבקרה הנתונה בזיכרונו , ושולח הוראות מיתוג והפעלה , אל רכיבי המוצא , דרך כרטיס המוצא , בהתאם לנתונים שקלט . אפשר לומר כי אותות המוצא מהבקר הם פונקציה של אותות המבוא לבקר , כאשר הפונקציה מוגדרת על-ידי תכנית הבקרה השמורה בזיכרון . איור 2 . 16 מציג בקר מתוכנת הכולל את כל כרטיסי הממשק . הבקר המוצג באיור הוא בקר מודולרי , המורכב מתושבת בסיס , אליה מחוברים כרטיסי ממשק . מבנהו החיצוני של הבקר יפורט בהרחבה בסעיף . 2 . 3 . 3 . 5 כרטיס המבוא כרטיס המבוא לבקר משמש כיחידה המקשרת בין אביזרי הקצה בתהליך ( אביזרי המבוא ) לבין הבקר עצמו . למעשה זהו כרטיס אלקטרוני המשמש כמתאם מתחים וכמבודד בין רכיבי המבוא המופעלים במתחים המקובלים לשימוש בפיקוד חשמלי , בדרך כלל 24 [ VDC ] או , 230 [ VAC ] ובין כרטיס הבקר הפועל במתחים ישרים נמוכים , בדרך-כלל . 5 [ VDC ] כל אביזר מבוא מתחבר לנקודת חיבור אחת בכרטיס המבוא ( בורג חיבור , ( כאשר לכל נקודת חיבור מוגדר מספר סידורי . מספר סידורי זה הוא גם הכתובת המזהה את האביזר בזיכרון הבקר . איור 2 . 16 בקר מתוכנת ( מודולרי )

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר