עמוד:77

באיור 2 . 15 מתאר כמה רכיבי חיווי המותקנים במתקן חימום הקוביות . חלק שני : מערכת הבקרה , הכוללת את הבקר המתוכנת , כרטיסי הממשק , מבוא ומוצא וכרטיס התקשורת . . 4 הבקר המתוכנת הבקר המתוכנת הוא לב מערכת הבקרה . חלקיו העיקריים הם יחידת העיבוד המרכזית ( CPU ) המבוססת על רכיב מיקרו-מעבד , ( Micro-Processor ) יחידות זיכרון , כרטיסי ממשק מבוא ומוצא , וכרטיסי תקשורת ( מבנה מפורט יותר של הבקר והסבר על מרכיביו נביא בהמשך , בסעיף . ( 2 . 3 . 2 יש לציין שכרטיסי הממשק מהווים חלק בלתי נפרד מהבקר המתוכנת , אולם בתרשים המלבנים המתאר את המבנה העקרוני של מערכת הבקרה , הם מוצגים בנפרד כדי להדגיש את תפקידם וחשיבותם . איור 2 . 15 רכיבי חיווי איור 2 . 14 ( המשך ) רכיבי ביצוע

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר