עמוד:74

הדלתות בפתח התנור המאפשרות הכנסה והוצאה של קוביות , ארון החשמל והפיקוד , וכמובן קוביות הפלסטיק עצמן . איור 2 . 11 מציג את המרכיבים המכניים במתקן : במתקן משולבים אביזרי קצה שונים , חשמליים ואלקטרוניים ; אלה המפעילים והחישנים שנועדו להפעלת המתקן והרצתו , ולמעקב אחר אופן פעולתו . בתרשים המלבנים נהוג לסווג אותם בתור רכיבי מוצא ורכיבי מבוא , מפני שהם מחוברים למוצאי הבקר ולמבואותיו . . 2 רכיבי המבוא המתקן כולל רכיבים חשמליים ואלקטרוניים , שתפקידם לשלוח לבקר המתוכנת ( למערכת הבקרה ) נתונים על המתרחש בתהליך ועל אופן פעולתו . רכיבי הבקרה מכונים רכיבי מבוא מפני שהם מחוברים למבואות הבקר , משמע לכרטיס ממשק מיוחד הקולט את האותות החשמליים המתקבלים מהם . נהוג לחלק את רכיבי המבוא לשתי קבוצות , הנבדלות בתפקידן : אביזרי חישה ומדידה – אלה החישנים המותקנים במתקן ומשדרים נתונים על המתרחש בו לצורך זיהוי ובדיקת מצבו . לדוגמה : חישני טמפרטורה המודדים את הטמפרטורה בחדר , חישני מפלס המודדים את מפלס המים במכל , חישני לחץ המודדים לחץ אוויר במפעל . איור 2 . 11 המרכיבים המכניים במתקן

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר