עמוד:73

כדי להבין את תרשים המלבנים , נסביר את המשמעות ואת התפקיד המוגדר לכל אחד מהמלבנים המופיעים בתרשים , ונסווג בעזרתם את כל מרכיבי המתקן לחימום הקוביות שהצגנו בדוגמה . תיאור רכיבי התהליך נפרט כעת את רכיבי התהליך , בשני חלקים : בחלק הראשון יוצג המתקן המבוקר , הכולל את המפעילים והחישנים ; בחלק השני יוצגו מערכת הבקרה , הכוללת את הבקר המתוכנת , כרטיסי הממשק מבוא ומוצא וכרטיס התקשורת . חלק ראשון : המתקן המבוקר , הכולל את המפעילים והחישנים . . 1 המתקן זהו המתקן שבו מתבצע תהליך חימום הקוביות , שאת פעולתו אנו מבקרים . המתקן כולל חלקים מכניים שונים , המאפשרים לבצע את התהליך הנדרש . באיור 2 . 8 אפשר לזהות את המרכיבים האלה : המסוע המסיע את הקוביות , תנור החימום שבו מתבצע חימום הקוביות , איור 2 . 10 תרשים מלבנים להצגה סכמתית של מרכיבי המתקן והתהליך , וזרימת האותות שבו

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר