עמוד:69

2 . 2 . 1 דוגמה למתקן תעשייתי המבוקר על-ידי בקר כדי להמחיש את המבנה העקרוני של מערכת בקרה מבוססת-בקר-מתוכנת ואת עקרונות פעולתה , נשתמש בדוגמה של תהליך תעשייתי , אותו ננתח בהתאם למרכיביו השונים . עמדת עבודה , המהווה חלק מפס ייצור של קוביות פלסטיק , תשמש לנו כדוגמה ( ראו איור . ( 2 . 8 באחד משלבי הייצור האחרונים מוסעות הקוביות על מסוע , אל עמדת חימום שמותקן בה תנור חימום . הקוביות מוכנסות לתנור ושוהות בו לפרק זמן קצוב , בטמפרטורה גבוהה . בסיום תהליך החימום , מוסעות הקוביות לעמדה הבאה בתהליך . נציג תחילה את המתקן המבוקר עצמו , על מרכיביו השונים , את הדרישות התפעוליות ממנו , ובהמשך נראה כיצד לשלב בו בקר מתוכנת , כהתקן פיקוד ובקרה . שימוש בבקר מתוכנת כהתקן הבקרה בתהליך הייצור התעשייתי , עונה היטב על הדרישות ה ?ִ פקודיות הנדרשות ממערכת הבקרה התעשייתית . אפשר לחבר לבקר המתוכנת , באופן ישיר , את כל אביזרי הקצה שבמתקן המבוקר ( דרך כרטיסי ממשק מיוחדים , ( ולממש באמצעות התוכנה הנכתבת בתוכו , את כל פונקציות השליטה הנדרשות במתקן המבוקר . איור 2 . 8 מתקן לחימום קוביות פלסטיק

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר