עמוד:67

הערה : החיסכון המושג הודות להחלפת מעגל פיקוד חשמלי בבקר מתוכנת , מתבטא בהפחתה משמעותית של רכיבי הפיקוד האלקטרו-מכניים ( כדוגמת ממסרי פיקוד ) ורכיבי הפיקוד האלקטרוניים ( כדוגמת קוצבי זמן , ( לצורך יישום מעגלי הפיקוד . כתוצאה קטן נפח האחסון הנדרש למעגל הפיקוד וגם עבודת החיווט מועטה יותר . אולם יש לציין שהבקר המתוכנת יכול לשמש תחליף במתקן המבוקר אך ורק לרכיבי פיקוד הקובעים את אופי עבודתו . הבקר אינו יכול לתפוס את מקומם של רכיבי הספק ומעגלי הספק , המיועדים להפעלת צרכנים – כדוגמת מגענים ( Contactors ) ווסתי הספק – הדורשים בדרך-כלל הספק גבוה יחסית . הבקר משמש כהתקן השולט על יחידות ההספק , ודרכן מאפשר את הפעלת הצרכנים במתקן המבוקר . אחד היתרונות הגדולים ביותר שיש לשימוש בבקר מתוכנת כהתקן פיקוד ובקרה , לעומת שימוש במערכות פיקוד חשמליות , הוא האפשרות לבצע שינויים מיידיים בדרך הפעולה של המתקן המבוקר . שינוי אופן הפעולה של המתקן מתבצע על-ידי עדכון בתוכנת הבקר או על-ידי כתיבת תוכנה חדשה , וזאת ללא כל צורך בשינויי החיווט החשמלי במתקן . לעומת זאת , שימוש במעגלי פיקוד חשמליים לפיקוד ובקרה , מחייב ביצוע שינויים משמעותיים בחיווט מעגל הפיקוד החשמלי , כאשר נדרש שינוי באופן הפעולה של המתקן המבוקר . שינוי כזה מתבטא לעיתים בפירוק מרבית המעגל החשמלי הקיים וחיבור מחדש של מעגל חשמלי אחר , דבר הצורך פרק זמן ארוך יחסית ועלול לגרום לטעויות רבות בחיווט ( ולהקטנת אמינות המערכת . ( לדוגמה : בצומת המרומזר שהוצג באיור , 2 . 4 אפשר לשנות את סדרי הנסיעה בנתיבים השונים או את הקצב שבו מתחלפים האורות ברמזורים , על-ידי ביצוע שינוי בתוכנה בלבד , ואין צורך לבצע שינוי כלשהו בחיווט הפיזי של הרמזורים לבקר . דוגמה נוספת : במעלית שהוצגה באיור 2 . 5 אפשר להתאים את סדרי העדיפויות לעלייה או לירידה על-ידי ביצוע שינוי בתוכנה בלבד , ללא כל שינוי בחיווט הפיזי לבקר .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר