עמוד:63

באיור 2 . 3 מוצגת מערכת לבקרת מפלס מים במכל , המבוקרת על-ידי בקר מתוכנת . כאשר מפלס המים יורד מתחת לערך הרצוי שנקבע – משאבה מזרימה מים לתוך המכל . מדמפלס מודד את מפלס המים , ומשדר את קריאת המפלס לבקר . הבקר המתוכנת שולט על הזרמת המים למכל על-ידי שליטה על מהירות הסיבוב של המשאבה , באמצעות וסת מהירות . ניתן לפגוש את הבקר המתוכנת גם בתחומים רבים נוספים : בתחום בקרת המבנים משמש הבקר כהתקן להפעלת המעליות במבנה ( בית מלון , בניין משרדים ) וכהתקן לשליטה על מערכות התאורה , מיזוג האוויר וכיבוי האש . בתחום בקרת התשתיות משמש הבקר כהתקן להפעלת מערכות התאורה ברחובות , שליטה על פעולת הרמזורים בצמתים והפעלה של מערכות המים , כגון הפעלת המשאבות בבארות המים וביצוע טיהור מי שפכים במכוני הביוב . בבקרת מיכון חקלאי משמש הבקר כהתקן להפעלת מערכות השקיה , ושליטה על חממות , לולים , רפתות ומכוני חליבה אוטומטיים . דוגמה לשימוש בבקר מתוכנת להפעלת מערכת רמזורים בצומת מוצגת באיור . 2 . 4 הבקר המתוכנת שולט על משך הזמן המוקצב לכל אחד מנתיבי התנועה , על-ידי הפעלת נורות הרמזורים בסדר ובתזמון שנקבעו מראש . איור 2 . 3 מכל מים מבוקר על-ידי בקר מתוכנת

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר