עמוד:62

מכונות לאריזת מוצרים מוגמרים – לדוגמה : מכונה לאריזת פחיות משקה בארגז קרטון ; מכונות למיון מוצרים – לדוגמה : מכונה הממיינת תפוזים לפי גודל ומשקל ; מכונות למילוי בקבוקים – לדוגמה : מכונה למילוי בקבוקי מיץ בתרכיז במינון הנכון . להלן דוגמאות לשימוש בבקר לבקרת תהליכים : בקרה על פעולתם של תנורים תעשייתיים בקרה על הטמפרטורה בתנור , על-ידי שליטה על ה ֶ ספק גופי החימום שבו . בקרה על מכלי מים בקרת מפלס ( גובה ) המים במכל , באמצעות שליטה על משאבה המזרימה את המים למכל . בקרה על מנועים בקרה על מהירות הסיבוב של המנוע , על תאוצתו ותאוטתו , על-ידי שליטה על מתח ההזנה למנוע . באיור 2 . 2 מוצג תנור תעשייתי שהפיקוד עליו מתבצע באמצעות בקר מתוכנת . הבקר שומר על הטמפרטורה בתנור באמצעות שליטה על גופי החימום שבתוכו . הבקר מפעיל ומנתק את גופי החימום לפי הטמפרטורה הרצויה שנקבעה . מדידת הטמפרטורה בתנור מבוצעת על-ידי חישן טמפרטורה , המחובר לבקר . איור 2 . 2 תנור תעשייתי מבוקר על-ידי בקר מתוכנת

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר