עמוד:58

סיכום יחידת הבקרה מהווה את ליבה של מערכת הבקרה . היא מבצעת שליטה על המשתנים הפיזיקליים השונים במערכת , ומבצעת פעולות של ויסות אנרגיה בתוך המערכת , כדי לאפשר את תפקודה התקין . מבחינים בשני סוגים עיקריים של מערכות בקרה , הנבדלות באופן הפעלתן : מערכות הפועלות בחוג פתוח ומערכות הפועלות בחוג סגור . מערכות בקרה הפועלות בחוג פתוח הן מערכות שאינן יכולות לווסת את המשתנה המבוקר בהן . לא מתקיים בהן קשר גומלין בין ערכו של המשתנה המבוקר שהנו אות המוצא במערכת , לבין ערכו של הערך הרצוי , שהנו אות המבוא למערכת . מערכות בקרה בחוג סגור הן מערכות המווסתות את ערכו של המשתנה המבוקר , ומביאות את ערכו לערך שווה או קרוב ככל שניתן , לערך הרצוי שנקבע עבורו . פעולת הוויסות מתאפשרת על-ידי הוספת חיישנים למערכת . החיישן משמש כרכיב המדידה במערכת . החיישן מודד את ערכו של המשתנה המבוקר , בודק מה קורה בפועל בתהליך , ומשמש לסגירת חוג הבקרה , על-ידי שידור נתונים לבקר המבקר את פעולת התהליך . מרבית מערכות הבקרה הנמצאות בשימוש כיום , הן מערכות בקרה ממוחשבות ( ספרתיות , ( המבוססות על מיקרו-מעבד או בקר מתוכנת . מערכת הבקרה הממוחשבת כוללת רכיבים אלקטרוניים , שתפקידם להמיר את האותות הרציפים במערכת לאותות הספרתיים בבקר . עיבוד הנתונים במערכת , מבוסס על תוכנה מתאימה הטעונה במיקרו מעבד או בבקר . מערכת הבקרה מקבלת מידע מחיישנים ומתמרים , המודדים גדלים פיזיקליים שונים בתהליך . החישנים מנצלים תכונה פיזיקלית כלשהי של החומר ממנו הם עשויים , כדי לבצע את המדידה , וממירים את הגודל הנמדד , לאות חשמלי , שבו ניתן להשתמש במערכת הבקרה . מערכת הבקרה מפיקה הוראות הפעלה ומיתוג למפעילים ( רכיבי ההפעלה הסופיים ) המותקנים במערכות הבקרה . המפעילים הם יחידות המקשרות בין הבקר בתהליך , לבין מקור האנרגיה או החומר המסופקים לתהליך המבוקר . החיישנים והמפעילים במערכת הבקרה נקראים בשם אביזרי קצה .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר