עמוד:55

המשאבה מותקנת במערכת שאיבה עירונית , ומשמשת לאספקת מים לבתים . כדי להבטיח אספקה סדירה של מים לבתים , דרוש לחץ מים קבוע במוצא המשאבה . לחץ המים במוצא המשאבה נמצא ביחס ישר למהירות הסיבוב של ציר המשאבה , המחובר למנוע ; ראו איור . 1 . 46 הגורם העיקרי המשפיע על לחץ המים הוא רמת צריכת המים על-ידי המשתמשים בבתים ( עומס התהליך . ( בקרת המהירות של המנוע מאפשרת לשמור על לחץ מים תקין במצבים שונים של צריכה . התקנת המשאבה כחלק ממערכת בקרה בחוג סגור , כאשר לחץ המים במוצא המשאבה הוא המשתנה המבוקר , מאפשרת לבצע בקרה רציפה על מהירות הסיבוב ועל לחץ המוצא . המנוע משמש בדוגמה זו כמפעיל רציף במערכת לבקרת לחץ מים . דוגמה 1-9 בקרת זווית פתיחה של ברז חשמלי באיור 1 . 47 מוצג מנוע חשמלי לזרם ישר המשמש לשליטה על מידת הפתיחה ( זווית הפתיחה ) של שסתום חשמלי . איור 1 . 46 הפעלת משאבת מים באמצעות מנוע איור 1 . 47 שסתום בקרה המופעל על-ידי מנוע חשמלי בצורה רציפה

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר