עמוד:54

המסוע שבאיור 1 . 43 מופעל על-ידי המנוע במהירות קבועה . המנוע משמש בדוגמה זו כמפעיל דו-מצבי . ON / OFF – באיור 1 . 44 מוצגת דוגמה לשימוש במנוע לבקרת המהירות של סרט נע , בפס ייצור . חומר גלם מוצק נשפך ממכל אגירה על הסרט , דרך מגוף . מהירותו של הסרט הנע נמצאת ביחס ישר למהירות הסיבוב של המנוע , ומשמשת כמשתנה המבוקר בתהליך . תפקידה של מערכת הבקרה הוא לשנות את מהירות הסיבוב של הסרט הנע , כדי להתאימה לקצב העמסת החומר על הסרט . המנוע משמש בדוגמה זו כמפעיל רציף במערכת לבקרת מהירות סיבוב . דוגמה 1-8 בקרת מהירות הסיבוב של משאבה באיור 1 . 45 מוצג מנוע המשמש להנעת משאבת מים במערכת בקרת לחץ . איור 1 . 45 בקרת לחץ באמצעות משאבה המופעלת על-ידי מנוע חשמלי איור 1 . 44 בקרת סיבוב סרט נע באמצעות מנוע

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר