עמוד:53

תפקידו של המנוע החשמלי במערכות הבקרה , הוא לסובב עומס מכני כלשהו המחובר לציר המנוע . העומס למנוע מחובר באופן ישיר או באמצעות תמסורת ( גיר . ( תנועת העומס המכני מאופיינת בשתי צורות : . 1 באמצעות מהירות הסיבוב של העומס ; . 2 באמצעות המצב הזוויתי של העומס . כאשר תנועת העומס מאופיינת בשינוי מהירות הסיבוב שלו , המנוע פועל כמפעיל במערכת לבקרת מהירות , ומהירות סיבובו היא המשתנה המבוקר והנמדד במערכת . כאשר תנועת העומס מאופיינת בשינוי המצב הזוויתי שלו , המנוע פועל כמפעיל במערכת לבקרת זווית ( בקרת מיקום , ( וזווית סיבובו היא המשתנה המבוקר והנמדד במערכת . בדוגמאות שנביא להלן נציג שימושים שונים במנוע . דוגמה 1-7 הפעלה של סרט נע באיור 1 . 43 מוצג סרט נע ( מסוע ) המופעל על-ידי מנוע חשמלי . איור 1 . 42 מנוע חשמלי במערכת בקרה איור 1 . 43 סרט נע ( מסוע ) המופעל על-ידי מנוע

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר