עמוד:49

1 . 7 . 1 גופי חימום כמפעילים במערכת בקרה גופי החימום ממירים את האנרגיה החשמלית המושקעת בהם לאנרגיית חום ( אנרגיה טרמית . ( רובם עשויים מתיל בעל התנגדות סגולית גבוהה , הכרוך על חומר מבודד כלשהו . התיל והמבודד חייבים לעמוד בטמפרטורות גבוהות של מאות ואלפי מעלות צלסיוס מבלי להינזק . צורת התיל היא שטוחה או עגולה , בהתאם לצורך ליצור מעבר חום יעיל מהגוף הפולט חום אל החומר המחומם . דוגמאות : אותות חשמליים המסופקים למפעיל הם מתח או זרם . גדלים פיזיקליים המופקים מהמפעיל הם אות חשמלי , אות מכני , אות פניאומטי או אות הידראולי . סוג האות נקבע בהתאם לסוג המפעיל ואופי הפעולה הנדרשת בתהליך המבוקר . באיור 1 . 36 אפשר לראות את מיקומו של המפעיל במערכת הבקרה . המפעילים מסווגים לפי אופי התהליך המבוקר , כגון : בקרת חום ( טמפרטורה , ( בקרת ספיקה , בקרת תנועה , ולפי אופי הפעלתם : על-ידי אות הפעלה רציף ( אנלוגי ) או על-ידי אות הפעלה דו-מצבי . ( ON / OFF ) המפעילים הנפוצים ביותר במערכות בקרה הם : גופי חימום ( למערכות בקרת חום , ( מנועים חשמליים ( למערכות בקרת תנועה וספיקה , ( שסתומי בקרה פניאומטיים והידראוליים ( למערכות בקרת ספיקה ולחץ , ( ברזים חשמליים-סולנואידים ( למערכות בקרת ספיקה . ( דוגמה למפעיל שהוא גוף חימום שהותקן בתנור תעשייתי ראינו בדוגמה . 1 . 3 בסעיף זה נציג שניים מן המפעילים הנפוצים : גוף חימום ומנוע חשמלי . איור 1 . 36 מיקומו של המפעיל במערכת הבקרה

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר