עמוד:48

1 . 7 מפעילים במערכות בקרה המפעילים ( Actuators ) המותקנים במערכות הבקרה הם יחידות המקשרות בין הבקר בתהליך , לבין מקור האנרגיה או החומר המסופקים לתהליך המבוקר ( במערכות בקרה בחוג סגור מכונה המפעיל רכיב הבקרה הסופי . ( במערכות הבקרה קיימת הפרדה ברורה בין מקור האנרגיה ( או החומר ) לבין הבקר במערכת . הבקר ( המבקר את התהליך ) אינו משקיע את האנרגיה הדרושה לתהליך , אלא רק נותן הוראות ביצוע למפעיל . המפעיל הוא זה שמווסת את האנרגיה הדרושה ( או החומר הדרוש ) לפעולתו של התהליך או לפעולתו של ההתקן המבוקר . איור 1 . 35 מציג את פעולת המפעיל כמלבן הממיר אות חשמלי לאות פיזיקלי כלשהו . ? שאלה 1 . 14 במתמר מפלס בעל אות מוצא בטווח , 4-20 [ mA ] נמדדו זרמי המוצא המפורטים להלן . חשבו עבור כל אחד מזרמי המוצא מהו ערכו של המפלס הנמדד . ידוע שהמתמר מכויל למדידת מפלס בטווח 50 ס " מ עד 150 ס " מ . א . . 4 [ mA ] ב . . 12 [ mA ] ג . . 16 [ mA ] ד . . 20 [ mA ] איור 1 . 35 המפעיל כרכיב מלבני הממיר אותות

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר