עמוד:46

אות המוצא מהמתמר חייב להיות מכויל לטווח המדידה של החישן המותקן בתהליך , והוא יחסי אליו בצורה ישרה ( ליניארי . ( לדוגמה : המתמר שהוצג באיור 1 . 32 מפיק אות זרם 4 [ mA ] כאשר החישן המחובר אליו מודד טמפרטורה 0 [ ° C ] וזרם 20 [ mA ] כאשר החישן המחובר אליו מודד טמפרטורה . 100 [ ° C ] יש מתמרים שאפשר לכוון אותם לטווחי מדידה שונים באמצעות מפסקים זעירים המותקנים בהם . במתמרים כאלה , כיול אות המוצא של המתמר מבוצע על-ידי האדם המתקין אותם בתהליך . ביצוע הכיול של אות המוצא נעשה על-ידי כיוון לסירוגין של שני ברגים המותקנים במתמר : בורג אחד , הנקרא , Zero משמש לכיול אות המוצא הנמוך מהמתמר , ובורג שני , הנקרא , Span משמש לכיול אות המוצא הגבוה מהמתמר . איור 1 . 33 מציג חישן מפלס המותקן במכל מים שגובהו 200 ס " מ . החישן מחובר למתמר מתח המפיק אות הנע בטווח , 0-10 [ V ] אות זה יחסי לאות המתקבל מהחישן . המתמר המוצג באיור מכויל כך שעבור מפלס מים של 200 ס " מ מתקבל אות מוצא של , 10 [ V ] ועבור מפלס מים של 0 ס " מ מתקבל אות מוצא של . 0 [ V ] אות המוצא המתקבל עבור מפלס מים של 50 ס " מ יהיה 5 [ V ] ( המתמר ליניארי . ( איור 1 . 34 מציג את מתחי המוצא מהמתמר עבור שלושה מפלסים שונים של מים במכל . כאשר מפלס המים 100 ס " מ , נקבל אות מוצא , 5 [ V ] כמתואר בחלק א של איור ; 1 . 34 איור 1 . 33 מדידת מפלס רציפה הכוללת חישן מפלס ומתמר מתח

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר