עמוד:34

הטמפרטורה יורדת , חוזרות לוחיות הדו-מתכת שבתרמוסטט למצבן הקודם , המפסק נסגר והחימום מופעל שוב . בורג הכיוון מאפשר לקבוע את הטמפרטורה הרצויה . אפשר לראות שהתקן הדו-מתכת הוא למעשה אביזר מדידה ( חישן ) שיש לו שני מצבים התלויים בטמפרטורה : מצב , OFF שבו הטמפרטורה הנמדדת נמוכה מהטמפרטורה הרצויה – אליה כוון ההתקן , ומצב , ON שבו הטמפרטורה הנמדדת גבוהה מהטמפרטורה הרצויה . אביזר מדידה כזה מכונה גם אביזר מדידה דיסקרטי ( אביזר דו-מצבי . ( ב . חישן טמפרטורה התנגדותי חישן טמפרטורה הנפוץ מאוד בשימוש תעשייתי הוא חישן טמפרטורה התנגדותי או נגד גלאי טמפרטורה . ( Resistance Temperature Detector ) RTD – חישן זה מבוסס על העיקרון הקובע כי ההתנגדות החשמלית של חומר משתנה כתוצאה משינוי הטמפרטורה שבה הוא נמצא . חישנים אלה , בניגוד לדו-מתכת , הם חישנים אנלוגיים , אשר מאפשרים למדוד את הטמפרטורה באופן רציף . חישן טמפרטורה התנגדותי שהתנגדותו משתנה ביחס ישר לשינויים בטמפרטורה הנמדדת ( התנגדותו גדלה ככל שהטמפרטורה גדלה , ( נקרא חישן בעל מקדם טמפרטורה חיובי . ( Positive temperature coefficient ) PTC – חישן התנגדותי שהתנגדותו משתנה ביחס הפוך לשינויים בטמפרטורה הנמדדת ( התנגדותו קטנה ככל שהטמפרטורה גדלה , ( נקרא חישן בעל מקדם טמפרטורה שלילי . ( temperature coefficient Negative ) NTC – יש שני סוגים של חישני טמפרטורה המבוססים על התנגדות – הם נבדלים לפי סוג החומר ממנו הם עשויים : נגדים מתכתיים עשויים בדרך כלל מפלטינה או ניקל ותרמיסטורים עשויים מחומר מוליך למחצה . החישנים העשויים מנגדים בנויים מתיל מתכתי ארוך המלופף על חומר מבודד , כדוגמת חרסינה , או מחוט דק של תיל מתכתי , המחובר ללוחית דקה של חומר מבודד . באיור 1 . 20 אפשר לראות שתי תצורות של מבנה של חישן טמפרטורה התנגדותי .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר