עמוד:32

1 . 5 . 1 חישנים למדידת טמפרטורה א . התקן דו-מתכת חישן הטמפרטורה הפשוט ביותר הוא התקן דו-מתכת , ( Bi-metal ) הבנוי מזוג מתכות הצמודות זו לזו לכל האורך , בצורת לוחית . לשתי המתכות המרכיבות את ההתקן , יש מקדם שונה של התפשטות אורכית בחום . כאשר הטמפרטורה עולה , כל אחת מן המתכות מתארכת בצורה שונה , ולכן ההתקן מתכופף . שיעור ההתכופפות תלוי בטמפרטורה . באיור 1 . 18 מוצג שימוש בדו-מתכת כמפסק רגיש לטמפרטורה ( תרמוסטט . ( זהו למעשה מפסק שמצבו הפיזי ( פתוח או סגור ) תלוי בטמפרטורה . בקצה הלוחית של הדו-מתכת מותקן מגע חשמלי . כאשר הלוחית מתכופפת או מתיישרת , המגע מתחבר או מתנתק , בהתאם . נקודת טמפרטורת-הסף , שבה ישנה המפסק את מצבו , ניתנת לקביעה באופן מכני ( על-ידי בורג כיוון . ( אפשר להשתמש בדו-מתכת כתרמוסטט , במעגל חשמלי המפעיל ומנתק גוף חימום ( כדוגמת גוף חימום של דוד חשמל לחימום מים . ( ראו איור . 1 . 19 בחלק ב של האיור מוצג חישן קירבה המשמש לזיהוי מעבר בקבוקים הנעים על גבי מסוע . שני חישני הקירבה המוצגים בשני החלקים הראשונים של האיור הם חישנים פוטואלקטריים , הפועלים על פי העיקרון של פליטת אור וקליטתו חזרה . בחלק ג של האיור מוצג חישן קירבה המותקן במערכת הינע ומשמש כמפסק קצה לזיהוי התקרבותו של משטח , הנע על ציר בורגי , אל קצה המערכת . החישן בדוגמה זו הוא חישן קירבה השראי . אופן פעולתו יוסבר בהמשך הפרק . בחלק ממערכות הבקרה מותקנים חישנים שאות מוצאם הוא אות דו-מצבי , ( on / off ) ובחלק מהן מותקנים חישנים שאות מוצאם הוא אות רציף ( אנלוגי . ( חישנים בעלי אות מוצא דו-מצבי מאפשרים לקיים בקרה דו-מצבית בחוג סגור ( כדוגמת בקרה על פעולתו של מקרר , ( וחישנים בעלי אות מוצא רציף מאפשרים לקיים בקרה רציפה בחוג סגור על משתנה רציף ( כדוגמת בקרה על טמפרטורה בחדר נקי במפעל לייצור רכיבים אלקטרוניים . ( בסעיף זה נציג כמה סוגים של חישנים הנפוצים בתעשייה ומשמשים למדידת טמפרטורה , מפלס וקירבה . חישנים אלה משתמשים בתכונות פיזיקליות שונות לצורך ביצוע המדידה .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר