עמוד:28

1 . 5 חישנים במערכות בקרה במערכות בקרה בחוג סגור משתמשים בחישנים ובמתמרים למדידות של גדלים פיזיקליים שונים ושידור ערכיהם למערכת הבקרה ( כלומר , אל הבקר במערכת . ( החישנים מאפשרים למדוד גדלים פיזיקליים שונים , על-ידי ניצול תכונה פיזיקלית כלשהי של החומר ממנו הם עשויים , והמרת תכונה זו לגודל פיזיקלי אחר ( בדרך כלל חשמלי ) שבו אפשר להשתמש במערכת הבקרה . איור 1 . 14 מציג את פעולת החישן כמלבן הממיר אות פיזיקלי כלשהו , לאות חשמלי . א . הסבירו כיצד פועלת המערכת . מהם מרכיביה ? מהו החישן במערכת ומהו המפעיל ? ב . זהו את סוג חוג הבקרה . האם הבקרה היא בחוג פתוח או בחוג סגור ? ג . סרטטו תרשים מלבנים של מערכת הבקרה . איור 1 . 14 החישן כרכיב מלבני – ממיר אותות איור 1 . 13 מיכל הדחה

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר