עמוד:27

כאשר המכל מלא מים , כמתואר באיור , המצוף צף על-פני המים , ומצב שסתום ההזנה הוא מצב סגור . כאשר פותחים את השסתום הידני בתחתית המכל , מפלס המים יורד . המצוף " עוקב " אחר ירידת פני המים , פותח את שסתום ההזנה באמצעות התמסורת המכנית , ומים זורמים אל תוך המכל . כאשר מפלס המים עולה , המצוף " עוקב " אחר עליית המים , גורם לסגירה הדרגתית של השסתום ולהקטנה הדרגתית של זרם המים הנכנס למכל . בסיום התהליך , השסתום סגור , זרימת המים למיכל נפסקת והמפלס נשאר קבוע . המצוף המותקן במכל המים באיור 1 . 12 משמש כחישן במערכת הבקרה , ושסתום ההזנה משמש כמפעיל ( רכיב הבקרה הסופי . ( ? שאלה 1 . 7 באיור 1 . 13 מתוארת מערכת לבקרת מפלס מים במכל הדחה ( ניאגרה ) המשמש לשטיפת אסלה . המערכת מוצגת בשני מצבים שונים : מצב בו פתח הזנת המים פתוח ומתבצעת פעולת הדחה ( כמתואר באיור 1 . 13 א , (' ומצב בו פתח הזנת המים סגור ( כמתואר באיור 1 . 13 ב . (' איור 1 . 12 בקרת מפלס מים בחוג סגור

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר