עמוד:25

מערכת לדגימת אותות משמשת להמרת אות פיזיקלי רציף ( אות אנלוגי ) לאות ספרתי . באיור 1 . 10 מוצג תרשים מלבנים של המערכת . המשתנה הפיזיקלי שנדגם על-ידי המערכת יכול להיות גודל חשמלי ( מתח , התנגדות , ( גודל אופטי ( עוצמת הארה , ( גודל מכני ( תזוזה או לחץ ) או כל גודל פיזיקלי אחר . החישן נבחר בהתאם לסוג המשתנה הפיזיקלי שהמערכת צריכה למדוד . המתמר ממיר את האות המשודר מהחישן לאות מתח חשמלי או לזרם חשמלי , בערכים המקובלים בשימוש במערכות הבקרה . מעגל עיבוד האותות מסנן את האות המשודר מהחישן . הממיר A / D ממיר את אות המתח או הזרם האנלוגי לאות ספרתי המשודר לבקר המערכת . מערכת שמפעילה את רכיבי הבקרה הסופיים בתהליך , משמשת להמרת אות ספרתי לאות אנלוגי . באיור 1 . 11 מוצג תרשים מלבנים של המערכת . במערכת בקרה ממוחשבת , מפיק הבקר אות תיקון ספרתי המומר לאות אנלוגי , ומשמש להפעלת המפעיל ( רכיב הבקרה הסופי ) האנלוגי . איור 1 . 11 תרשים מלבנים של מערכת להפעלת רכיבים אנלוגיים איור 1 . 10 תרשים מלבנים של מערכת לדגימת אותות מהתהליך

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר