עמוד:24

המבנה והמאפיינים של מערכת בקרה ממוחשבת במערכות בקרה ממוחשבות המחשב או הבקר המתוכנת מהווה רכיב מרכזי בפעולת המערכת . בדומה לכל מערכת בקרה הפועלת בחוג סגור , גם המערכת הממוחשבת כוללת כמה רכיבים המאפיינים את פעולתה : . 1 בקר ( הכולל בתוכו משווה או פונקציית השוואה . 2 ;( מפעיל המהווה רכיב בקרה סופי ; . 3 תהליך או רכיב מבוקר ; . 4 חישן – רכיב מדידה הממיר ומשדר את אות המשתנה המבוקר . איור 1 . 9 מציג את רכיבי מערכת הבקרה הממוחשבת בחוג סגור , ואת קשרי הגומלין ביניהם : הבקר מפיק אות לרכיב הבקרה הסופי ( המפעיל ) המותקן בתהליך ; רכיב המדידה ( החישן ) מודד אות פיזיקלי בתהליך ומשדר אותו אל הבקר . מערכת בקרה ממוחשבת היא מערכת ספרתית ( דיגיטלית , ( המבוססת על מיקרומעבד או בקר מתוכנת , ורוב האותות שהיא קולטת , מעבדת ומשדרת הם ספרתיים . עיבוד הנתונים מבוסס על תוכנה מתאימה הטעונה במיקרו-מעבד או בבקר . מערכות הבקרה הממוחשבות כוללות כמה מרכיבים אלקטרוניים שתפקידם להמיר את האותות הרציפים במערכת לאותות הספרתיים בבקר . מרכיבים אלה נקראים ממירי אות . איור 1 . 9 קשרי הגומלין בין רכיבי מערכת בקרה ממוחשבת בחוג סגור

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר