עמוד:18

המשתמש שעקב אחר רמת ההשחמה של הצנים , יוכל להכין כעת צנים נוסף , ולקבוע את זמן ההשחמה שלו בהתאם למידת ההשחמה של הצנים הקודם . באמצעות ניסוי וטעייה , כלומר , על-ידי ביצוע פעולה זו כמה פעמים , המשתמש מקרב את ערך המשתנה המבוקר אל הערך הרצוי , ומקבל מידת השחמה רצויה לפרוסת הלחם . למעשה הופך המשתמש להיות הבקר של התהליך , והוא שולט על פעולת המצנם בעזרת חושיו ובסיוע המוח שלו ( קבלת החלטות על בסיס הניסיון שצבר . ( אפשר לציין שלוש פעולות שהמשתמש מבצע כדי להתגבר על מגבלות המערכת בחוג פתוח : . 1 דגימה של המשתנה המבוקר . בדוגמה התבצעה דגימת מידת ההשחמה על-ידי חוש הראייה . . 2 ביצוע השוואה בין הערך הרצוי של המשתנה המבוקר לבין הערך המצוי של המשתנה המבוקר . השוואה זו התבצעה על-ידי המוח , שלמד מתוך הניסיון מהו הערך הרצוי של המשתנה ( מידת ההשחמה המבוקשת . 3 . ( ביצוע פעולת תיקון בתהליך , בהתאם להפרש בין האות המצוי לאות הרצוי . התיקון מתבטא בהפעלת זמן השחמה ארוך יותר או קצר יותר . ביצוע שלוש הפעולות שהוזכרו יגרום לקירוב בין הערך המצוי לבין הערך הרצוי של המשתנה המבוקר . תהליך הכולל את שלוש הפעולות מגדיר למעשה את פעולתה של מערכת בקרה בחוג סגור . תרשים עקרוני לתיאור שלוש הפעולות מוצג באיור . 1 . 6 איור 1 . 6 תרשים עקרוני המתאר את שלוש הפעולות של מערכת בקרה בחוג סגור .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר