עמוד:17

המשתנה המבוקר במערכת הוא מידת ההשחמה של פרוסת הלחם המוכנסת למצנם . האות הרצוי הוא מידת ההשחמה הרצויה לנו . מידת ההשחמה הרצויה מומרת בפועל למשך הזמן שבו מפעילים את גוף החימום של המצנם בעזרת קוצב זמן המותקן במצנם . הבקרה במערכת מבוצעת בעזרת קוצב זמן . ( Timer ) באיור 1 . 5 מוצג תרשים מלבנים של פעולת המצנם . אחד המאפיינים של מערכת בקרה בחוג פתוח הוא שהמשתנה המבוקר ( מידת ההשחמה ) אינו תואם תמיד את הערך הרצוי . ערכו של המשתנה המבוקר נקבע , בין היתר , על-ידי המצב ההתחלתי של משתנה זה וגם על-ידי תנאי הסביבה . לדוגמה : אם מוכנסת למצנם פרוסת לחם יבשה , יש סיכוי שנקבל טוסט " שרוף . " אבל אם פרוסת הלחם המוכנסת למצנם קפואה ( ה ? צאה ישירות מהמקפיא , ( נקבל פרוסת לחם מופשרת . הצנים ( הטוסט ) המתקבל מהמצנם אינו אחיד , מפני שאין קשר גומלין בין הערך של המשתנה המבוקר ( מידת ההשחמה ) לבין הערך של אות המבוא שנקבע במערכת ( זמן ההשחמה . ( בתנאים אלה לא ניתן לבצע תיקון לפעולת המערכת . פתרון חלקי לבעיה המוצגת יכול לתת הגורם האנושי . בזמן הכנת הצנים יכול המשתמש להשתמש בחוש הראייה ולהחליט , על-ידי צפייה אם להמשיך את תהליך הקלייה או לא להמשיך אותו , לפי מידת ההשחמה של הצנים . איור 1 . 5 תרשים מלבנים המציג את פעולתו של המצנם כמערכת בקרה בחוג פתוח

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר