עמוד:13

יחידת השליטה ויחידת החיווי מהוות ביחד תת-מערכת של ממשק אדם-מכונה . יחידה זו תתואר בהרחבה בפרק . 5 יחידת הבקרה היא לב-ליבה של מערכת הבקרה . יחידת הבקרה שולטת על המשתנים הפיזיקליים השונים במערכת , ומבצעת פעולות של ויסות אנרגיה או חומר בתוך המערכת , כדי לאפשר את ?ִ פקודה התקין . כדוגמה למערכת לבקרת תהליך נציג באיור 1 . 2 תרשים מלבנים עקרוני של מערכת בקרה להפעלה של מעלית במבנה . דוגמה 1-1 תרשים מלבנים של מערכת בקרה למעלית התבוננו באיור . 1 . 2 מוצג בו תהליך המפעיל את תא המעלית . האנרגיה החשמלית הדרושה להנעת תא המעלית היא התשומה הנדרשת במערכת , והתפוקה היא הרמת והורדת התא . יחידת הבקרה מקבלת מידע מכמה רכיבים : מחישנים המזהים את מיקום המעלית ( חישני קומה , ( מלחצני הזמנת המעלית הממוקמים בקומות השונות , ומידע מלחצני בחירת הקומה הרצויה הממוקמים בתוך תא המעלית . הלחצנים השונים משמשים כחלק מיחידת השליטה איור 1 . 1 תרשים מלבנים של מערכת לבקרת תהליך

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר