עמוד:6

. 5 ממשק אדם-מכונה 293 5 . 1 מבוא 5 . 2 295 סוגים שונים של מערכות ממשק אדם-מכונה 5 . 2 . 1 296 מבוא 5 . 2 . 2 296 לוח פיקוד מקומי 5 . 2 . 3 304 לוח סינופטי 310 5 . 2 . 4 לוח הפעלה ממוחשב 5 . 2 . 5 314 מחשב ותוכנת ממשק אדם-מכונה 5 . 2 . 6 318 תקשורת בין הבקר המתוכנת למחשב 5 . 3 321 תוכנות ממשק אדם-מכונה 5 . 3 . 1 326 הקשר בין תוכנת HMI ובין הבקר המתוכנת 5 . 3 . 2 326 המאפיינים של תוכנת 327 HMI 5 . 3 . 3 הצגת תמונות של התהליך 5 . 3 . 4 328 המבנה של תמונות התהליך והשיטות לאיורן 5 . 3 . 5 333 רשימת הודעות התרעה ( דוחות התרעה ) 5 . 3 . 6 339 הצגה בזמן אמת של גרפים להצגת משתנים בתהליך 5 . 3 . 7 342 איסוף נתונים מהתהליך וצורות עיבודם 5 . 3 . 8 343 אמצעי הקשר בין תוכנת HMI לבין משתני הבקר המתוכנת 344 סיכום 349

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר