עמוד:2

כתיבה גיל ארצי קריאה והערות ד " ר דוד ברלה פליציה קלרמן שלמה בן-טולילה שמעון זיסק צבי אזיה ישראל זילברשטיין עריכה גרפית והפקה אביבה אבידן מק " ט 1043710 האוניברסיטה הפתוחה בית הספר לטכנולוגיה זכויות הקניין הרוחני , לרבות זכויות היוצרים והזכות המוסרית של היוצר / ים בספר זה מוגנות . אין לשכפל , להעתיק , לסכם , לצלם , להקליט , לתרגם , לאחסן במאגר מידע , לשדר או לקלוט בכל דרך או בכל אמצעי אלקטרוני , אופטי , מכני או אחר , כל חלק שהוא מספר זה . כמו כן , אין לעשות שימוש מסחרי כלשהו בספר זה , בכולו או בחלקים ממנו , אלא אך ורק לאחר קבלת רשות מפורשת בכתב ממשרד החינוך . © מהדורת תשס " ח . 2008 – כל הזכויות שמורות למשרד החינוך . בית ההוצאה לאור של המרכז לטכנולוגיה חינוכית , קרית משה רואו , רח ' קלאוזנר , 16 רמת-אביב , ת " ד , 39513 תל-אביב . 61394 61394 . Printed in Israel . The Centre For Educational Technology , 16 Klausner St ., Ramat-Aviv , P . O . Box 39513 , Tel-Aviv , עריכת לשון אילנה גולן איורים רונית בורלא גיל ארצי אירית אשר עיצוב עטיפה אבי חתם משרד החינוך המינהל למדע ולטכנולוגיה

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר