עמוד:55

השקית הזאת איננה שלך , החזר אותה לאדם שמצא אותה וצא לחפש את השקית שאבדה לך . " " ואתה , איש ישר / " פנה המלך אל ההלך , " מצאת שקית ובה מאה ביר / שמר את השקית עם הבסף אצלך עד שיבוא בעל האבדה ויבקש אותה . אם יעברו שלושה חדשים ובעל האבדה לא יגיע , השקית והכסף שבתוכה יהיו שלך . " הרכין הסוחר את ראשו והשפיל מבטו לאדמה . הוא הבין שהמלך החכם ידע מי שקר ומי דבר אמת .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר