עמוד:4

בחירת הסיפורים ועיבודם : יעל זהבי , ד"ר מירי ורון קריאה והערות : מירה אואן עריכה לשונית וניקוד : נורית ויס ייעוץ וכתיבת הפימורים באמהרית : ירגה ארטה עריכה לשונית והקלדה באמהרית : אנבסה טפרה עיצוב ועריכה גרמית : אודי וירמי טאוב - אסתטיקס המקה והבאה לרמוס : משה מועלם הספר פותח במסגרת היחידה להוראה מותאמת במטח , כחלק מפרוייקט מרקם . ניהול היחידה להוראה מותאמת : ד"ר רלי בריקנר ניהול המחלקה לפיתוח חומרי למידה : נעמי לימור ניהול פרוייקט מרקס : מיכל שלייפר כל הזכויות על החומרים שנלקחו ממקורות חיצוניים שמורות לבעליהן . פירוט התודות ובעלי הזכויות בסוף הספר . עשינו ככל יכולתנו למצוא ולציין את בעלי הזכויות . ענו מתנצלים מראש על כל השמטה או טעות , ואם יובאו לידיעתנו , נתקנן במהדורה הבאה . ) התש"ס ססס2 . כל הזכויות שמורות למרכז לטכנולוגיה חינוכית , קריית משה רואו , רח'קלאוזנר ,16 רמת - אביב , תל - אביב 61394

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר