עמוד:36

4 . For each of the entries , write one fact that you knew before you read the entries and one fact that is new to you . Solar System Universe Earth Galaxy 5 . What elements of the universe were mentioned in the text ? Make a list of these elements .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר