עמוד:16

Booklet Page 39 : Musical Fun 1 . Match the names of the musical instruments to their pictures on booklet page 39 . a . banjo . b . clarinet c . drum d . flute _ e . guitar f . harmonica . g . organ — h . piano i . recorder j . saxophone k . trumpet 1 . violin . 2 . Which musical style ( s ) do each of the above instruments make you think of ? List the instruments in the correct columns . You may add another column to the table . 3 . Which other instruments do you know ? Find out their names in English and list them under the correct columns .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר