עמוד:80

מקורות וזכויות לטקסטים ולתמונות עמ' : 14 "חצב : " לשכת העיתונות הממשלתית , מחלקת הצילומים , ירושלים . צילום : יעקב גפן . עמ' : 16 "רקפת : " לשכת העיתונות הממשלתית , מחלקת הצילומים , ירושלים . צילום : אבי אוחיון . עמ' : 18 "מקור החסידה : " צילום : ד"ר נורית קינן . עמ' : 20 "כרכום : " לשכת העיתונות הממשלתית , מחלקת הצילומים , ירושלים . צילום : יעקב סער . עמ' : 20 "כלנית : " לשכת העיתונות הממשלתית , מחלקת הצילומים , ירושלים . צילום : עינת אנקר . עמ' : 20 "מקור החסידה : " צילום : ד"ר נורית קינן . עמ' : 20 "חצב : " לשכת העיתונות הממשלתית , מחלקת הצילומים , ירושלים . צילום : יעקב גפן . עמ' : 21 "תורמוס : " לשכת העיתונות הממשלתית , מחלקת הצילומים , ירושלים . עמ' : 21 "רקפת : " לשכת העיתונות הממשלתית , מחלקת הצילומים , ירושלים . צילום : אבי אוחיון . עמ' : 21 "נרקיס : " צילום : ד"ר נורית קינן . עמ' : 21 "צבעוני : " לשכת העיתונות הממשלתית , מחלקת הצילומים , ירושלים . צילום : חנניה הרמן . עמ' : 51 "התפרצות של הר געש או פו בהוואי s : " ששי r ד . ד . ק y / וצ ur ק לבדיש o ל o וד . ק . ר עמ' : 53 רקע : s ששי r ד . ד . ק y / וצ ur ק לבדיש o ל o וד . ק . ר עמ' : 54 "התפרצות של הר געש או פו בהוואי s : " ששי r ד . ד . ק y / וצ ur ק לבדיש o ל o וד . ק . ר עמ' 55 שמאל עליון : r וכילוד . ד y ג טנב r ש o פ o טק y / וצ ur ק לבדיש o ל o וד . ק . ר עמ' 55 שמאל אמצעי : r וכדוד . ר . ק y ג טנב r ש o פ o טק y / וצ ur ק לבדיש o ל o וד . ק . ר עמ' 55 שמאל תחתון : r וגמ or טר . ד y ג טנב r ש o פ o טק y / וצ ur ק לבדיש o ל o וד . ק . ר עמ' 55 ימין תחתון : ox פפבק . ר y ג טנב r ש o פ o טק y / וצ ur ק לבדיש o ל o וד . ק . ר עמ' : 64–61 דבורה עומר ( עיבדה , ( "פרה שומרת שבת , " מתוך : אוריאל אופק ( עורך , ( פעם אחת – אגדות שבת על פי אגדות חז"ל , . 1978 הוצאת לוין אפשטיין , הוצאת מודן . ( כל הזכויות שמורות למחברת ולאקו"ם . עמ' : 69–67 מירי ברוך ( עיבדה , ( "יוסף מוקיר שבת , " מתוך : סיפורים לקראת שבת , , 1998 עמ' , 39–32 הוצאת קוראים , קריית גת . ( כל הזכויות שמורות למחברת ולאקו"ם . השתדלנו לציין את כל בעלי הזכויות לפריטים המופיעים בספר זה . אנו מתנצלים מראש על כל טעות או השמטה , ואם יובאו לידיעתנו – נתקנן במהדורה הבאה . ו s בולנ וכבפ s י or m מ o י ss י om ז o ו s בד מד rs . והל o ט פטשי yr נ o ד ללב פיהו r ד המב ופבד o ל o פ והב m מווג s בט פ or זזו ry וצד s . מ o יפיהו ו ur פ u ז מי מ o יפדו orr ד or ז r וט s ילג u נ וטפ פדבפמ o ד

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר