עמוד:63

אותו אכר , שלא היה יהודי ועשה כל מלאכה בשבת , השכים בבקר ואמר לרתם את הפרה אל עגלתו . היום אמר להביא עצים להסקה מן היער . פתח האכר את דלת הרפת ובקש להוציא את הפרה . אך זו לא רצתה לצאת מן הרפת . רבצה על הארץ וסרבה לקום . ' מה היה לה , לפרה ' ? תמה האכר . נסה לשדלה במלים רכות – ולשוא . החל להכותה – אך גם זה לא עזר . הפרה רבצה במקומה וסרבה לקום לעבודה כבכל בקר . כעס האכר כעס גדול × מהר אל בית החסיד וצעק : "אתה רמית אותי " ! " מה קרה " ? לא הבין החסיד על מה ולמה הכעס . " החזר לי את כספי וקח את פרתך שאינה רוצה לעבד " ! " פרתי אינה רוצה לעבד " ? תמה החסיד . " היא עבדה עד היום " , הסביר האכר , "והיום – די ! התעיפה ואינה רוצה עוד . לא קניתי פרה לשבוע אחד " ! ’ היום שבת ' , הבין החסיד , 'בביתי לא עבדה הפרה מעולם בשבת , ולכןױ אינה רגילה לצאת לעבודה בשבת ' . כך הרהר החסיד בלבו , ואל האכר אמר : "אלך אתך . אני אשכנע אותה לצאת לעבודה " . הלך החסיד עם האכר ובא אל הפרה , שרבצה על הארץ וסרבה לזוז ממקומה . " פרה פרתי " , התכופף החסיד ולחש על אזן הפרה , "כשהיית בביתי לא עבדת בשבת . שמרת שבת כמו בעליך . אבל עכשו את בביתו של איש נכרי , שאינו שומר שבת . עליך לצאת לעבודה אפלו היום , כפי שהוא דורש ממך , שהרי אני מכרתי אותך והוא עתה בעליך " . שמעה זאת הפרה , שהיתה חכמה עד מאוד × מיד קמה על רגליה והיתה מוכנה להתחיל בעבודה .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר