עמוד:62

שנה אחת לא ירדו גשמים . שנת בצרת היתה . לא צמחה התבואה ב r דה ולא היה לחם לחסיד ולבני ביתו . לא היו גרעינים לעופות ולא תבן וקש לפרה . חדלו התרנגולות להטיל ביצים . רעב כבד היה בבית . לא היתה בררה לחסיד × לקח את פרתו לשוק והציע אותה למכירה . צר היה לו מאוד למכר אותה . אך מה יכול היה לעשות ? עמד החסיד בשוק , והנה קרב ובא אליו אכר אחד . " האם זו פרה חזקה וחרוצה " ? שאל האכר . " טובה וחרוצה עד מאוד " , הבטיח לו החסיד . "גם נותנת חלב הרבה וגם עושה כל עבודה ב r דה " . " פרה כזאת אני צריך " , אמר האכר , הוציא את צרור כספו , שלם לחסיד ולקח עמו את הפרה . הביט החסיד בעצב אחרי האכר ההולך עם פרתו × צר היה לו להפרד מפרתו האהובה . אך את הנעשה אין להשיב . והאכר נראה בעיניו איש טוב , בודאי ינהג יפה בפרה . והאכר הוליך את הפרה שקנה אל חצר ביתו , רתם אליה את המחרשה ויצא אל ה r דה . הלכה הפרה בתלם , כפי שנהגה תמיד לעשות , משכה אחריה את המחרשה עד שסימה את החריש . למחרת רתם אותה האכר לעגלה , טען אותה באבנים שסקל מתוך כרמו . משכה הפרה את העגלה העמוסה אבנים הרחק אל מחוץ לכרם . " אכן , קניתי לי פרה טובה וחרוצה " ! שמח האכר . כל אותו שבוע עבדה הפרה ועמלה × עשתה כל מה שצוה עליה בעליה החדשים . והנה , הגיע יום השבת .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר