עמוד:12

" ואל יבא [ אהרן ] בכל עת אל הקדש"1 קרא בפירוש רש"י לפסוק ב , דיבור המתחיל : "כי בענן אראה" - עד למילים "זהו פשוטו . " כתוב : למה אסור לאהרן להיכנס בכל עת אל קודש הקודשים ? 2 מתי וכיצד יכול הכוהן הגדול להיכנס "אל הקדש" - אל קודש הקודשים ? רשב"ם , בפירושו לפסוק ב , עונה על שאלה זו ומסביר : " כי בענן אראה על הכפרת : " … שהרי מתוך עמוד הענן אני נראה כל שעה = ) כל הזמן ) על הכפורת , כמו שכתוב : "ודברתי אתך מעל הכפרת מבין שני הכרבים" ( שמות פרק כה פסוק כב . ( ואם יראה הכוהן [ את עמוד הענן מעל הכפורת ] - ימות . לפיכך , כשייכנס [ הכוהן הגדול ] ביום הכיפורים [ לקודש הקודשים ] - ציווהו הקדוש ברוך הוא להקטיר קטורת בפנים תחילה , להחשיך את הבית בענן הקטורת … כתוב לפי פירוש רשב"ם : כמה פעמים בשנה היה מותר לכוהן הגדול להיכנס לקודש הקודשים ? מתי ? • כיצד היה צריך הכוהן הגדול להיכנס לקודש הקודשים ? מורה בעקבות פס' ב , העוסק בהגבלה החמורה על הכוהן הגדול בכניסה אל הקודש , מומלץ לשוחח עם התלמידים על הזהירות והריחוק הנדרשים מכל אחד בהתנהגות היומיומית הקשורה לקדושה . לדוגמה : בבית הכנסת , שהוא מקום קדוש - מקדש מעט - נדרשת התנהגות של יראת קודש מצד המתפללים . הזהירות והריחוק באים לידי ביטוי גם בזמן הקריאה בתורה ; הקורא נמנע מנגיעה בקלף של ספר התורה הקדוש , ומשתמש בשעת הקריאה ב"יד לתורה . "

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר