עמוד:11

אתגר המשל שמביא רש"י בפירושו לפסוק א מציע תשובה לקושי שעולה מקריאת פסוקים א-ב . קרא את הפסוקים : " וידבר ד' אל משה אחרי מות שני בני אהרן בקרבתם לפני ד' - וימתו " . ( פסוק א ) …" דבר אל אהרן אחיך ואל יבא בכל עת אל הקדש מבית לפרכת … ולא ימות "… ( פסוק ב ) לפניך פירושו של ר' חזקיה - פירוש חזקוני לפסוקים א-ב . פירוש זה משווה את הפסוקים , ומציג את הקושי שעולה מן ההשוואה : … פסוק שני זירזו = ) זירז את אהרן ) יותר מפסוק ראשון , שהרי בפסוק השני כתוב : "ולא ימות" - מה שלא כתוב בפסוק הראשון … כלומר , לפי שלא הזהירו פסוק ראשון יפה - חזר וכתב … פסוק שני , להזהירו יותר . על-פי פירוש חזקוני - מה הקושי בפסוקים א-ב ? • מה התשובה לקושי זה ? מורה אפשר להציע לתלמידים לעסוק בפעילות זו בעבודה בקבוצה , ואף להשוות ביניהם את התשובות . לתלמידים שבחרו בפעילות האתגר חשוב לתת משוב על עבודתם . ר' חזקיה בן מנוח חי באשכנז לפני 700 שנה ( בערך ) הוא חיבר פירוש לתורה - פירוש חזקוני - המבוסס על מדרשים ועל פירושים רבים שנכתבו לפניו

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר