עמוד:10

5 מה אהרן צריך לעשות - ומה אסור לו לעשות ? …" ואל יבא בכל עת אל הקדש מבית לפרכת … ולא ימות " … ( פסוק ב ) היעזר במילון שבסוף החוברת וכתוב את הפירוש בלשונך : " ואל יבא בכל עת : " " אל הקדש : " " מבית לפרכת : " כתוב : מה יקרה לאהרן , הכוהן הגדול , אם הוא ייכנס לקודש הקודשים בכל זמן שירצה ? מורה יש לשים לב כי בפירושו לפס' א רש"י חורג מדרכו המקובלת : הוא אינו מסתפק בפרשנות ישירה לפסוק , אלא מביא את המשל מתורת כוהנים . לרש"י יש כאן מטרה חינוכית - הדגשת המסר העולה מן האזכור של מות בני אהרן , ולשם כך הוא משתמש באמצעי ספרותי - במשל . אהרן בבגדי הכוהן הגדול ציור מתוך כתב יד שנכתב וצויר לפני 700 שנה בערך . כתב היד כולל את התנ"ך , סידור תפילה , דינים ומנהגים ועוד .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר