עמוד:8

" אחרי מות שני בני אהרן"1 בפסוק הפותח את פרשת אחרי מות ( פרק טז פסוק א ) התורה חוזרת ומזכירה את מות שני בני אהרן שעליהם מסופר בפרשת שמיני ( פרק י . ( התורה רומזת בכך על הקשר שבין פרשת אחרי מות לפרשת שמיני , ורש"י מסביר את הקשר הזה בעזרת משל ונמשל : משל לחולה שנכנס אצלו רופא ואמר לו : " אל תאכל צונן = ) אוכל קר ) ואל תשכב בטחב = ) במקום שיש בו רטיבות " . ( בא רופא אחר ואמר לחולה : " אל תאכל צונן ואל תשכב בטחב - שלא תמות כדרך = ) כמו ) שמת פלוני = ) מישהו " . ( הרופא השני - זירז את החולה יותר מהרופא הראשון . ולכן נאמר : "אחרי מות שני בני אהרן … ויאמר ד' אל משה : דבר אל אהרן אחיך ואל יבא בכל עת אל הקדש … ולא ימות" - שלא ימות אהרן כדרך שמתו בניו . פירוש רש"י לפרק טז פסוק א - ולפסוקים אחרים בחומש ויקרא - מבוסס על מדרש ספרא ( שנקרא גם תורת כוהנים , ( ובו מדרשי הלכה של חז"ל לחומש ויקרא רש"י - רבי שלמה יצחקי - נולד בצרפת בשנת 1040 רש"י נחשב לגדול מפרשי המקרא והתלמוד הוא היה בקי בשפות , וחידש יותר מ- 1 , 300 מילים בעברית לרש"י היה גם ידע רב במסחר ובחקלאות מורה • יש לוודא שהתלמידים מבינים את המושגים הספרותיים משל ונמשל . חשוב לשים לב כי במשל שמביא רש"י ( על-פי תורת כוהנים ) אין הקבלה תואמת בפרטים בין המשל לנמשל , אלא רק הקבלה כללית ברמת הרעיון . לתשומת לבך : הקשר בין פרשת אחרי מות לפרשת שמיני אינו בהכרח קשר כרונולוגי ; זהו קשר נסיבתי .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר