עמוד:6

פתיחה פרק טז 1 בפרק טז מתחילה פרשה חדשה - פרשת אחרי מות . פרק טז פותח את הפרשה , ועוסק בעבודת הכוהן הגדול ביום הכיפורים . העבודה קשורה בקרבנות שהקריב אהרן ביום זה . קרא פרק טז פסוק ב וסמן את התשובה הנכונה : למי מסר משה את כל ההוראות והדינים המופיעים בפרק טז ? לכל בני ישראל רק לאהרן , הכוהן הגדול לכל הכוהנים 2 לפניך פסוק א מפרק טז . קרא : " וידבר ד' אל משה אחרי מות שני בני אהרן בקרבתם לפני ד' וימתו " . סמן בפסוק שקראת את שתי המילים שנבחרו כשם לפרשה . לפי דעתך - למה נבחרו דווקא שתי המילים האלה ? לאהרן היו ארבעה בנים : נדב ואביהוא , אלעזר ואיתמר שניים מהם - נדב ואביהוא – מתו בזמן הקרבת הקרבנות של היום השמיני מורה מומלץ לפתוח את לימוד הפרק בקריאת פס' א-יג , כפי שהם מוצגים בעמ' , 5-4 ולהיעזר בהסברים למורה .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר