עמוד:5

הכוהן הגדול ופר החטאת של הכוהן הגדול פס' ג בזאת יבא אהרן אל הקדש : . 1 בפר בן בקר לחטאת ואיל לעלה . פס' ד . 2 כתנת בד קדש ילבש ומכנסי בד יהיו על בשרו ובאבנט בד יחגר ובמצנפת בד יצנף בגדי קדש הם , . 3 ורחץ במים את בשרו ולבשם . פס' ו והקריב אהרן את פר החטאת אשר לו , וכפר בעדו ובעד ביתו . פס' יא והקריב אהרן את פר החטאת אשר לו וכפר בעדו ובעד ביתו , ושחט את פר החטאת אשר לו . פס' יב ולקח מלא המחתה גחלי אש מעל המזבח מלפני ד' ומלא חפניו קטרת סמים דקה , והביא מבית לפרכת . פס' יג ונתן את הקטרת על האש לפני ד , ' וכסה ענן הקטרת את הכפרת אשר על העדות - ולא ימות . הכוהן הגדול ושני שעירי עזים לחטאת העם פס' ה ומאת עדת בני ישראל יקח שני שעירי עזים לחטאת , ואיל אחד לעלה . פס' ז ולקח את שני השעירם , והעמיד אתם לפני ד' פתח אהל מועד . פס' ח ונתן אהרן על שני השעירם גרלות : גורל אחד לד' וגורל אחד לעזאזל . פס' ט והקריב אהרן את השעיר אשר עלה עליו הגורל לד , ' ועשהו חטאת . פס' י והשעיר אשר עלה עליו הגורל לעזאזל יעמד חי לפני ד' לכפר עליו , לשלח אתו לעזאזל המדברה .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר