עמוד:3

תוכן העניינים פרק טז פסוקים א-יג 4 ........................................................................................................... פתיחה : פרק טז 6 ................................................................................................................... אחרי מות שני בני אהרן 8 ...................................................................................................... ואל יבוא [ אהרן ] בכל עת אל הקודש 12 ................................................................................. בזאת יבוא אהרן אל הקודש 14 ............................................................................................... עבודת הכוהן הגדול ביום הכיפורים 16 ................................................................................. הקדמה 16 ................................................................................................................................... פר החטאת של הכוהן הגדול - ושני הווידויים 20 .................................................................. שני שעירי עזים לחטאת העם 27 .............................................................................................. כניסת הכוהן הגדול לקודש הקודשים 31 ............................................................................... וכיפר על הקודש מטומאות בני ישראל 33 .............................................................................. שעיר העזים לעזאזל - והווידוי 36 ............................................................................................ יציאת הכוהן הגדול מקודש הקודשים 42 ............................................................................... בחודש השביעי בעשור לחודש ... והייתה זאת לכם לחוקת עולם 46 ..................................... לטהר אתכם מכל חטאתיכם 50 ............................................................................................... סיום 54 ....................................................................................................................................... מה הקשר ? פעילות חזרה 57 ..................................................................................................... כי נפש הבשר בדם היא : פרק יז 58 ....................................................................................... איסור אכילת דם 59 .................................................................................................................. מצוות כיסוי הדם 63 ................................................................................................................. ובחוקותיהם לא תלכו : פרק יח 65 .......................................................................................... מילון לפרק טז 73 ......................................................................................................................

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר